Doanh nghiệp cần làm gì khi tên miền của doanh nghiệp khác trùng với nhãn hiệu của mình?


Các vụ việc tranh chấp về tên miền do có sự trùng hợp giữa tên miền của doanh nghiệp này với nhãn hiệu của doanh nghiệp khác xảy ra ngày càng nhiều hơn. Vậy đó có phải là một hình thức vi phạm sở hữu trí tuệ hay không? Doanh nghiệp cần làm gì khi gặp phải tranh chấp tên miền?.

Tranh chấp tên miền là khó tránh khỏi
Tranh chấp tên miền là khó tránh khỏi

Tên miền là duy nhất trên mạng Internet toàn cầu, trong khi các đối tượng sở hữu trí tuệ lại đa dạng giữa các quốc gia. Bên cạnh đó lại có nhiều doanh nghiệp kinh doanh cùng một lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ muốn đặt tên miền theo lĩnh vực kinh doanh nên phát sinh nhiều hiện tượng tranh chấp tên miền. Tranh chấp tên miền xảy ra khi chủ thể tiến hành đăng ký tên miền phát hiện thấy tên miền này đã được sử dụng bởi một chủ thể khác. Cho nên khi xảy ra tranh chấp tên miền liên quan đến tên thương hiệu của mình, lỗi trước hết thuộc về chính các tổ chức, doanh nghiệp do không có sự quan tâm đúng mức tới việc bảo vệ nhãn hiệu của mình.

Quy định về xử lý tranh chấp tên miền tại Việt Nam

Khoản 6 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau”. Nhãn hiệu là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là quyền sở hữu công nghiệp.

Theo Văn bản hợp nhất của Bộ thông tin và Truyền thông số 2202/VBHN-BTTTT thì tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm. Tên miền không phải là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ mà thuộc phạm vi quản lý và điều chỉnh của Bộ thông tin và truyền thông về Internet nên không thể giải quyết hành vi tranh chấp này theo quy định xử lý vi phạm của Luật sở hữu trí tuệ được.

Chủ nhãn hiệu cần làm gì để giải quyết tranh chấp?

Tranh chấp tên miền có thể dẫn tới kiện tụng kéo dài
Tranh chấp tên miền có thể dẫn tới kiện tụng kéo dài

Để bảo vệ quyền lợi, chủ sở hữu nhãn hiệu cần có các biện pháp nhằm lấy lại hoặc thu hồi tên miền đó.

Biện pháp khiếu nại hành chính

Khi có khiếu nại, tranh chấp tên miền Internet, các bên có liên quan gửi văn bản khiếu nại cho Nhà đăng ký tên miền “.vn” có liên quan để nhà chức trách xem xét giải quyết theo các hình thức: thương lượng, hòa giải, thông qua trọng tài hoặc khởi kiện tại tòa án.

Tuy nhiên với biện pháp này, hiệu quả đạt được không cao bởi thực tế hiện nay chưa có quy định cụ thể về điều kiện đối với tên miền nhằm chống lại việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.

Biện pháp khởi kiện tại tòa án hoặc giải quyết theo thủ tục trọng tài

Nếu bên chủ sở hữu tên miền không đồng ý thương lượng thì phía chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiến hành khởi kiện tại tòa án theo thủ tục tố tụng hoặc khởi kiện trọng tài để yêu cầu thu hồi tên miền đó. Biện pháp này mang tính khả thi cao và có hiệu quả hơn.

Mỗi biện pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, tùy theo tình hình thực tế và phản ứng của bên đang sở hữu tên miền mà chủ sở hữu nhãn hiệu cân nhắc biện pháp nào phù hợp.

Khuyến cáo chung dành cho các doanh nghiệp, các chủ nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ là nên đăng ký tên miền gắn liền với nhãn hiệu đã được bảo hộ càng sớm càng tốt để phát huy hiệu quả quảng bá cho nhãn hiệu và tránh những thiệt hại, rủi ro của việc tranh chấp.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN