Giá trị cốt lõi


Khách hàng là thượng đế.

Tận tâm, tận lực phục vụ khách hàng
Tận tâm, tận lực phục vụ khách hàng

Trong quá trình hình thành và phát triển, Hồng Lĩnh luôn đặt lợi ích của Quý khách hàng làm nhiệm vụ trọng tâm, không có khách hàng thì Công ty không tồn tại. Chính vì thế, mọi hoạt động của Công ty đều nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng nhất. Công ty không ngừng nâng cao trình độ quản lý, phương thức hoạt động, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ lao động, sản xuất và cải tiến kỹ thuật, phong cách làm việc đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng.

Nhân tài là nền tảng để công ty phát triển

Nhân tài là động lực để Công ty phát triển
Nhân tài là động lực để Công ty phát triển

Các thành tựu, uy tín và chất lượng dịch vụ mà Hồng Lĩnh đang có đều là thành quả lao động của đội ngũ nhân viên toàn công ty, “sáng tạo từ dưới lên”. Chính vì thế, các kế hoạch của Công ty có đạt được hay không là do các nhân viên cùng nhau cố gắng hoàn thành. Các định hướng, tầm nhìn có vươn tới được hay không phải nhờ tới sự đoàn kết, gắn bó, nhiệt thành của tập thể. Mọi thành viên không phân biệt chức vụ, giới tính, tuổi tác đều là viên gạch quan trọng trong tiến trình xây dựng ngôi nhà chung Hồng Lĩnh. Với Ban lãnh đạo, nhân viên luôn luôn là nền tảng để phát triển, vì vậy Công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đời sống của từng nhân viên, đảm bảo mọi thành viên luôn luôn có đủ sức khỏe, trí tuệ phục vụ khách hàng tốt nhất.

Đoàn kết, gắn bó

Đoàn kết, gắn bó
Đoàn kết, gắn bó

Với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững hướng tới tương lai, hòa nhập tốt trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập hóa đầy biến động và thách thức. Công ty luôn phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong ngôi nhà chung Hồng Lĩnh.

Luôn hết mình với công việc

Toàn bộ thành viên luôn hết mình phục vụ từng Quý khách hàng đến với Hồng Lĩnh. Cùng nhau chung sức, đồng lòng trong công việc, gắn bó với đồng nghiệp xây dựng Hồng Lĩnh ngày càng vững mạnh.

Slogan công ty

Hãy nghe chúng tôi nói, hãy nhìn chúng tôi làm, hãy hợp tác cùng chúng tôi”

Với mục tiêu con người là trung tâm, là nền tảng cốt lõi của sự phát triển, Công ty rất coi trọng những giá trị nhân văn hướng đến con người, phục vụ con người. Chính vì thế, các sản phẩm dịch vụ của Hồng Lĩnh luôn hướng tới sự hài lòng tối đa của khách hàng. Trong tương lai, Công ty Hồng Lĩnh tiếp tục phấn đấu hoàn thiện toàn diện hơn nữa để đáp ứng xu thế hội nhập sâu rộng, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế xã hội nước nhà.