Giới thiệu chung về tư vấn pháp luật


Hiện nay, có nhiều định nghĩa và các tiếp cận khác nhau về tư vấn pháp luật. Tuy nhiên, từ góc độ thực tiễn và lý luận, tư vấn pháp luật được hiểu là giải đáp pháp luật và hướng dẫn cá nhân xử sự đúng theo pháp luật và cung cấp dịch vụ giúp cho cá nhân, tổ chức thực hiện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Dịch vụ tư vấn pháp luật
Dịch vụ tư vấn pháp luật

1.Tư vấn pháp luật là gì ?

Tư vấn pháp luật không những là quá trình truyền tải nội dung của một điều luật, văn bản hay cung cấp những thông tin liên quan mà còn sử dụng những kiến thức pháp luật, kinh nghiệm cá nhân của các chuyên gia pháp luật để đưa ra một số lời khuyên, giúp cho khách hàng có được hướng đi đúng đắn.

2.Tư vấn pháp luật do ai thực hiện ?

– Thứ nhất, luật sư được phép tư vấn pháp luật theo quy định của Luật sư năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

– Thứ hai, các tổ chức, đoàn thể xã hội thực hiện tư vấn pháp luật được điều chỉnh bởi Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11-6-2003 của Chính phủ.

Tư vấn pháp luật là hoạt động chuyên môn đặc thù, vì vậy, người thực hiện tư vấn pháp luật phải hội đủ các tiêu chuẩn nhất định. Những người tư vấn pháp luật phải có trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tư vấn, đồng thời phải tuân thủ các quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp và cũng cần có sự tận tâm, nhiệt tình và chịu trách nhiệm cá nhân đối với hoạt động tư vấn pháp luật của mình.

3.Những đối tượng được tư vấn pháp luật

Những đối tượng được tư vấn pháp luật

– Khách hàng của luật sư: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước,.. đều có thể được luật sư cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật.

– Đối tượng được thụ hưởng tư vấn pháp luật của các tổ chức xã hội, chính trị xã hội,… chủ yếu là được tư vấn pháp luật miễn phí có:

+ Thành viên của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức chính trị –xã hội (ví dụ: công đoàn viên, phụ nữ, thanh niên, người lao động, nông dân, cựu chiến binh …)

+ Người nghèo, và đối tượng theo chính sách, quy định của pháp luật

+ Các doanh nghiệp, các tổ chức và đối tượng khác

Ngoài đối tượng được hưởng chính sách xã hội nói trên, các Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức đoàn thể còn thực hiện tư vấn pháp luật có thu phí ở mức thấp đối với doanh nghiệp và các cá nhân khác khi có yêu cầu.

4.Vai trò của tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật giúp cung cấp cho các cá nhân, tổ chức về những hiểu biết pháp luật ở mức cơ bản, phổ thông về một vấn đề nhất định nào đó để giúp họ hiểu được vị thế, quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình trong đời sống xã hội.

Đưa ra cho người được tư vấn những giải pháp cụ thể, hữu ích giúp cho họ bảo vệ được quyền lợi, lợi ích hợp pháp. Đồng thời, giúp họ định hướng hành vi ứng xử của các cá nhân, tổ chức theo khuôn khổ pháp luật và quy tắc đạo đức.

Ngoài ra, nó còn giúp hòa giải hoặc giải quyết các mâu thuẫn, xung đột liên quan đến quyền lợi, lợi ích làm giảm đến việc tranh chấp, giảm bớt khiếu nại, kiện tụng,…

Bên cạnh đó, tư vấn pháp luật còn góp phần giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân, phát hiện những ưu và khuyết điểm của hệ thống pháp luật để kiến nghị, sửa đổi để kịp thời bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp hơn với thực tiễn,…