Văn hóa doanh nghiệp: chìa khóa cho sự thành công


Văn hóa của công ty, tổ chức có tác động lớn đến năng suất làm việc, sự gắn kết giữa các nhân viên và sự gắn bó của cá nhân với công ty. Hơn thế, nó cũng góp phần xây dựng và củng cố niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp.

Làm việc tại Honglinhcorp, chúng ta thấy ở đây một tinh thần đoàn kết, gắn bó sâu sắc. Không khí làm việc luôn khẩn trương nhưng không vì thế mối quan hệ giữa nhân viên kém khăng khít, không khí dễ chịu trong công ty có được là nhờ sự hòa đồng, thân thiện và cởi mở giữa các thành viên.

Văn hóa doanh nghiệp: chìa khóa cho sự thành công
Văn hóa doanh nghiệp: chìa khóa cho sự thành công

Tùy vào tính chất và thời kỳ của mỗi dự án mà có kế hoạch phân công kết hợp nhóm nhân sự khác nhau giữa các bộ phận: Công nghệ thông tin, Biên tập viên, bộ phận SEO và bộ phận Tư vấn. Để vận hành được bộ máy làm việc nhuần nhuyễn trong mỗi giai đoạn như vậy là nhờ có sự phối hợp chuyên nghiệp giữa các bộ phận trong công ty.

Khi các thành viên đều hiểu được sứ mệnh và giá trị của công ty cũng như vai trò của họ, thì sẽ cống hiến hết mình cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ngày nay, một doanh nghiệp thành công không phải do dựa trên máy móc, thiết bị hiện đại hay những quy định, kiểm soát khắt khe người lao động, văn hóa doanh nghiệp mới là yếu tố quyết định cho sự thành bại. Con người chính là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy một doanh nghiệp phát triển bền vững.

Văn hóa doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ các giá trị tạo nên tinh thần của doanh nghiệp, thể hiện dưới các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm, suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp. Từ đó tạo nên động lực và động cơ để các thành viên được phát huy mọi khả năng và tố chất để đưa doanh nghiệp đi đến thành công một cách bền vững. Văn hóa doanh nghiệp là giá trị cốt lõi, là “cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi”­­ – theo E.Heriôt.

Một doanh nghiệp luôn coi trọng tinh thần dân chủ, sự cạnh tranh công bằng, hướng tới đổi mới, tôn trọng và phát huy sự sáng tạo, hướng tới sức mạnh của cộng đồng, quan tâm và sẻ chia nguyện vọng giữa các thành viên, chú trọng việc đem lại giá trị cho khách hàng…sẽ tạo nên một nền văn hóa đặc trưng, đáp ứng được nhu cầu của các thành viên trong doanh nghiệp. Từ đó sẽ có sự gắn kết và thống nhất giữa các thành viên, giúp các thành viên. Đây chính là điều doanh nghiệp chúng ta đang hướng tới.

Tại Honglinh Corp, văn hóa doanh nghiệp không thể hiện bằng khẩu hiệu, băng rôn, mà nó sống động, lan tỏa trong từng lời nói, hành động và công việc. Chúng ta tự hào được làm việc tại ngôi nhà chung này, cùng doanh nghiệp phấn đấu tiến bước lên những nấc thang sự nghiệp mới.